Kvaliteten af biopejs bordmodel – er bord biopejse de bedste?

marts 7, 2019 Slået fra Af Redaktionen

Ideelt set er træpiller fremstillet af rent træaffald, typisk fra træforarbejdende virksomheder som møbelproducenter og savværker. Fra savværker er det dog ofte så som så med renheden, da man jo her også har med bark at gøre, og bark kan indeholde gansk store mængder urenheder i form af sand og jord.

Samtidig skal man ikke være blind for at visse producenter af træpiller ikke holder sig for gode til at ‘spæde til’, når der produceres træpiller, dvs. de blander ganske enkelt det rene biopejs bordmodel med fyldstoffer, eksempelvis i form af det føromtalte sand og jord. Det er noget, der vejer godt til, og da træpiller typisk sælges til kilopris, giver det sig selv at blot en lille procentdel fyldstof kan medføre en betydelig nettogevinst.

Biopejs til bord

Hvordan kan man så vide, om man har fået en ren pille? Først og fremmest får man et godt fingerpeg fra farven. Jo lysere posens indhold, desto større chance for at det er rent biopejs bordmodel. Jo mørkere posens indhold, desto større er chancen for, at der er brugt barktræ eller tilsat jord eller lignende. Lyst indhold er dog ingen garanti, der kan sagtens være tilsat lyst sand til rent biopejs bordmodel, for at give det mere vægt, og så er man lige vidt her på https://mtas.dk/biopejs-bordmodel/.

Den bedste måde – vel nok den eneste effektive – at finde ud af, om man har fået rene piller, er ved en forsøgsafbrænding. Afhængig af hvor fintfølende ens fyr er – og har man et decideret pillefyr, kan det være endog meget følsomt over for pillens kvalitet – vil man hurtigt kunne danne sig et billede af, hvad der var i posen.

Biopejs bordmodel

Jo renere pillerne er, desto mindre affald vil der danne sig i brændskålen. Det, der ligger tilbage skal være fin, sort aske. Og ikke ret meget af det fra hver pose. Hvis der ligger små klumper af slagger, der ofte ligner leca-nødder, er der fremmedstoffer i pillerne. Det er for så vidt ligegyldigt, om det er opstået som en naturlig følge af produktions-metoden og -emnerne, eller er tilsat af skuppelløse sælgere. Alt andet end helt rent biopejs bordmodel er en dårlig investering.

Slaggerne slider ganske enkelt på alle elementer i fyret, og disse sliddele kan være endog overordentligt dyre i anskaffelse. Og samtidig vil man som oftest skulle betale en smed for først at lave fejlfinding og derefter udskifte delene. Så er man bedre tjent med at bruge en pille i en ordentlig kvalitet.Det bedste råd er at forsøge sig frem, og man kan heldigvis købe enkelte poser af pillerne de fleste steder, i stedet for at skulle købe en hel palle. 2-3 poser vil typisk være nok til at give et fingerpeg om pillens kvalitet. En rigtig snavset pille i et følsomt – og det vil typisk også sige højtydende – pillefyr kan være nok til at fylde brændskålen helt med slagger allerede med den første pose.Meget snavsede piller og piller med meget smuld kan også have negativ konsekvens for systemer med opbevaringstank. Eksempelvis kan fremmedstofferne/smuldet sætte sig i snegl-systemet, og en optømning og rensning af sådan et system kan være en meget besværlig og bekostelig affære.</p>